Ramen to Biiru, Type: Asian

Køkkentype: Asian

Enghavevej 58
1674 København V

Email: vesterbro@ramentobiiru.dk
Telefon: 5360 7997
Hjemmeside: ramentobiiru.dk/vesterbro/


Se mere hvad du kan opleve i København her: www.oplevelser-i-koebenhavn.dk

You may also like...